Chính sách bảo mật & Quyền riêng tư của chúng tôi nhằm cung cấp cho bạn đọc, khách hàng những thông tin chi tiết về chính sách bảo mật và quyền riêng tư khi bạn truy cập và website cũng như để lại thông tin tư vấn.

Chúng tôi là ai

Viện Xúc Tiến Phát Triển Giáo Dục IPED trực thuộc Hiệp Hội Các Trường Đại Học Cao Đẳng Việt Nam. Đây là tổ chức xã hội nghề nghiệp của các trường đại học, cao đẳng Việt Nam. Hiệp hội là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hoạt động trên phạm vi cả nước và hội nhập Quốc tế trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.

Thông tin cá nhân

Những thông tin cá nhân gồm: Họ tên, SĐT, địa chỉ của bạn sẽ được chúng tôi ghi nhận mỗi khi bạn hoàn thành biểu mẫu đăng ký. Thông tin này được sử dụng cho mục đích xác nhận người mua và tư vấn cho bạn. Thông tin này sẽ được lưu trữ trong vòng 90 ngày và bạn hoàn toàn có thể yêu cầu xóa bất cứ khi nào.

Các dữ liệu của bạn được gửi tới đâu

Các thông tin gửi qua biểu mẫu có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ tự động phát hiện spam và được gửi tới quản trị viên website. Các dữ liệu này tồn tại trong website, trên máy chủ lưu trữ website.

Dữ liệu thẻ ngân hàng, thông tin tín dụng

Chúng tôi không yêu cầu nhập thông tin thẻ ngân hàng, thông tin tín dụng vì thế bạn không thể nhập những thông tin này cũng như chúng tôi không lưu trữ những thông tin này từ bạn trên website của chúng tôi.