Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Trường Đại học Hoa Sen

Đào tạo chuẩn Quốc tế, được Bộ Giáo dục Việt Nam cấp bằng

Xem chi tiết

Thạc sĩ Ngôn Ngữ Anh

Trường Đại học Hoa Sen

Đào tạo chuẩn Quốc tế, được Bộ Giáo dục Việt Nam cấp bằng

Xem chi tiết

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Đại học Northampton

Kết hợp đào tạo tại Việt Nam cùng Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật. Nhận bằng Quốc tế, được Bộ GDVN công nhận

Xem chi tiết

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh


Trường Đại học Andrews

Kết hợp đào tạo tại Việt Nam cùng Đại Học Kinh Tế Quốc Dân – Hà Nội & Đại Học Quốc Tế Đại Học Quốc Gia – HCM

Xem chi tiết

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ