EDUNET TRỰC THUỘC HIỆP HỘI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG VIỆT NAM

vnu.edunet.vn là website cung cấp các thông tin về tuyển sinh các chương trình thạc sĩ uy tín của Đại Học Quốc Gia Hà Nội do Viện Xúc Tiến Phát Triển Giáo Dục IPED trực thuộc Hiệp hội Các Trường Đại Học, Cao đẳng Việt Nam.

Đại Học Quốc Gia Hà Nội là một trong những trường Đại học uy tín hàng đầu cả nước trong việc đào tạo nhân sự chất lượng cao. Đầu tư cho tương lai bằng cách đăng ký ngay các chương trình thạc sĩ chất lượng từ ĐHQG Hà Nội.

DANH SÁCH ĐỐI TÁC QUỐC TẾ

DANH SÁCH ĐỐI TÁC TRONG NƯỚC